Om van onze API gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dat u een token ophaalt. Deze zogenaamde bearer token zorgt er voor dat u gebruik kunt maken van onze API. In onderstaand overzicht laten wij kort zien hoe u een bearer token kunt opvragen.

Variabelen:

E-mailadres = het e-mail adres waarmee je inlogt op het klantenpaneel.
Wachtwoord = het wachtwoord wat je invult voor het klantenpaneel.

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://klanten.pcpatrol.nl/api/login',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_POSTFIELDS => array('email' => 'emailadres','password' => 'wachtwoord'),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;


De output van deze API call gaat dan zijn:

{
"success": true,
"data": {
"token": "2|1wxG4Lrb8ocFs85WEUSss1n0MkbMAoz2uTWP55wT",
"name": "Chris van der Scheer"
},
"message": "User logged-in!"
}


Waarbij u bij token de token ziet staan die u nodig heeft.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !