TTL is een waarde in de DNS, waarmee wordt aangegeven hoe snel/vaak de DNS-records verwijzingen in de DNS een update krijgen. TTL staat voor Time To Live. Bij PC Patrol staat de TTL standaard op 900 seconden (15 minuten).

Time To Live waarden komen voor in het Domain Name System waar ze door een authoritatieve nameserver worden ingesteld voor een Resource Record (een leesbaar computeradres en een IP-adres). Wanneer een nameserver met een cache om de Resource Record vraagt, wordt deze ook in het cache geplaatst voor de tijdsduur die door de TTL wordt aangeduid. Wanneer aan de nameserver om dezelfde informatie wordt gevraagd voordat de TTL verlopen is, dan wordt de versie uit cache teruggestuurd in plaats van opnieuw de Resource Record op te vragen. Een nameserver kan ook reageren met een antwoord dat het IP-adres voor het domein niet heeft (met de NXDOMAIN code oftewel no such domain); deze hebben doorgaans een korte Time To Live (hooguit 3 uur).

Korte Time To Live waarden kunnen zorgen voor een grotere belasting op de authoritatieve nameserver, maar ze kunnen nuttig zijn wanneer het adres van een belangrijke service (zoals een webserver of een MX-record) wordt veranderd. DNS administratoren verlagen vaak de TTL van zo'n adres voordat het verandert om overlast voor de gebruikers te minimaliseren.

De gebruikte eenheid is seconden. Een veelgebruikte TTL-waarde voor DNS is 86400 seconden, dat is 24 uur. Een TTL-waarde van 86400 zou betekenen dat als een DNS-record werd veranderd, DNS-servers in de wereld nog maximaal 24 uur de oude waarde uit hun cache kunnen gebruiken.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !