Artikelen over: Hosting

Welke content is niet toegestaan op onze servers

Het is (of dit nu legaal is of niet) de Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de
Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van
derechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of
uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen
de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te
kunnen verdedigen;
onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om
anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder
geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van
persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen
ongewenste communicatie;
hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat
onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Het verspreiden van pornografische materialen middels de diensten is niet toegestaan.

Bijgewerkt op: 17/02/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!