Artikelen over: Artikelen en how to's

WordPress: Hoe WordPress-site te versnellen - htaccess-optimalisatie. Verminder de reactietijd van de server

egenwoordig kan een opvallende look van uw website of een perfecte inhoud niet genoeg zijn om de potentiële gebruikers aan te trekken. Als u een site-eigenaar bent, moet u weten dat Google een algoritme gebruikt waardoor de laadsnelheid van een site een van de factoren is die de positie van de site in de zoekresultaten beïnvloeden. Dus als de laadtijd van de site maar een paar seconden duurt, is het voor internetgebruikers en Google vaak te lang.

Statistieken zeggen dat bijna de helft van de internetgebruikers verwacht dat een site in twee seconden of minder wordt geladen. Het is belangrijk om hier voor te zorgen, vooral dat de resultaten zonder veel moeite kunnen worden verbeterd.
Er zijn veel technieken om de laadtijd van uw site te verbeteren. Sommige thema's zijn eenvoudig en relatief eenvoudig. Een van de oplossingen is een .htaccess-bestand, waarmee de basissite-optimalisatie in enkele minuten kan worden ingevoerd.

Wat moet ik doen om mijn .htaccess te optimaliseren

Compressie

Compressie verkleint eenvoudig de grootte van het document. Is het meest effectief voor HTML-bestanden, JavaScripts, CSS-stylesheets en XML-bestanden. Over het algemeen vermindert compressie 60% tot 80% van de gegevensgrootte. Op deze manier kunt u de responstijd en bandbreedte van de server verminderen - het gegevensvolume dat door de server naar de clientbrowser moet worden verzonden.

De beste manier om compressie in te schakelen is het gebruik van mod_gzip of mod_deflate voor Apache-software (of equivalent voor andere webservers). Beide modules doen in principe hetzelfde, gegevens comprimeren, maar mod_deflate wordt beter ondersteund en gedocumenteerd, en is ook gemakkelijker te configureren. Als mod_deflate om de een of andere reden niet correct werkt op je website of webserver, kun je natuurlijk mod_gzip gebruiken. Beide compressiemethoden kunnen worden ingeschakeld door een eenvoudige code toe te voegen in het WordPress .htaccess-bestand:

Deflate

# BEGIN DEFLATE COMPRESSION
<IfModule mod_deflate.c>
# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
</IfModule>
# END DEFLATE COMPRESSION


GZIP

# BEGIN GZIP COMPRESSION
<IfModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</IfModule>
# END GZIP COMPRESSION


Browsercaching

Door browsercaching in te stellen, vertelt u de browser dat hij bepaalde bestanden voor een bepaalde periode in het lokale geheugen (cache) moet bewaren. Wanneer het bestand in de cache opnieuw nodig is, wordt de browser geladen vanaf zijn lokale schijf in plaats van het op te vragen bij de server.
We kunnen voor dat doel twee Apache-modules gebruiken - mod_expires en mod_headers (of equivalent voor een andere webserver).
Beide methoden kunnen tegelijkertijd worden ingesteld in het .htaccess-bestand:

Expires headers

#BEGIN EXPIRES HEADERS
<IfModule mod_expires.c>
# Enable expirations
ExpiresActive On
# Default expiration: 1 hour after request
ExpiresDefault "now plus 1 hour"
# CSS and JS expiration: 1 week after request
ExpiresByType text/css "now plus 1 week"
ExpiresByType application/javascript "now plus 1 week"
ExpiresByType application/x-javascript "now plus 1 week"
# Image files expiration: 1 month after request
ExpiresByType image/bmp "now plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/jp2 "now plus 1 month"
ExpiresByType image/pipeg "now plus 1 month"
ExpiresByType image/png "now plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "now plus 1 month"
ExpiresByType image/tiff "now plus 1 month"
ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon "now plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "now plus 1 month"
ExpiresByType image/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType image/icon "now plus 1 month"
ExpiresByType text/ico "now plus 1 month"
ExpiresByType application/ico "now plus 1 month"
# Webfonts
ExpiresByType font/truetype "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"
</IfModule>
#END EXPIRES HEADERS

Cache control

# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(css)$">
Header set Cache-Control "public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
# END Cache-Control Headers


Opmerking: het is niet nodig om de max-age-richtlijn in te stellen met de Cache-Control-header, omdat deze al is ingesteld door de module mod_expires. In andere gevallen moeten we gebruiken:

# BEGIN Cache-Control Headers
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(css)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
# END Cache-Control Headers

Bijgewerkt op: 12/11/2022

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!